+++

Stationsplein 59
8770 Ingelmunster
Tel. 051 699 005


Overige | 03 Dec 2006


Menopauzale klachten komen vaak voor: wie kent er niemand die je soms ziet puffen en blazen en klagen over "die opvliegers". Sommige vrouwen voelen nagenoeg niets tijdens de overgangsjaren. Anderen ervaren dan weer een plethora aan klachten: vapeurs of warmteopwellingen zijn niet de enige klacht die kan optreden tijdens de menopauze. Psychologische klachten zoals concentratiestoornissen, angst en depressie komen ook voor. En voor sommigen ook: slaapstoornissen, vaginale droogheid, incontinentie, osteoporose, aderverkalking,...

Hormonale substitutietherapie of HST was tot voor kort vrij populair om de overgangsklachten op te vangen. Maar de laatste jaren verschenen er studies die aantoonden dat deze manier van behandelen de kans op borstkanker en hart- en vaataandoeningen verhoogt. Vandaar dat vele vrouwen zoeken naar alternatieven voor de behandeling van hun specifieke klachten.

In de Chinese geneeskunde behandelen we de persoon altijd in zijn totaliteit: we houden steeds rekening met alle klachten die een persoon heeft, en stellen dan een gepaste kruidenformule of puntencombinatie samen waarmee we dan alle klachten tegelijk proberen te behandelen. Voor meer algemene informatie over Chinese geneeskunde, lees eerst eens de folders die gelinkt worden onderaan deze pagina.

De volgende studie, die gepubliceerd werd in Zhong Guo Zhen Jiu, CHINESE ACUPUNCTURE & MOXIBUSTION, 2006, Vol.26, No.9, pp. 617-620, onderzocht het effect van electro-acupunctuur op het punt San Yin Jiao SP6.

In de studie werden 90 vrouwen met menopauzale klachten gerandomiseerd in een behandelings- en controlegroep. De personen in de behandelingsgroep kregen drie maal per week electro-acupunctuur op het punt SP6 gedurende drie maanden. De electro-acupunctuur werd uitgevoerd met wisselende 2Hz/100Hz-stroom en met een intensiteit van 8 tot 10 mA (tot er een contractie in de spieren zichtbaar was), telkens voor zo'n 30 minuten.
In de controlegroep kregen de patiënten Nilestriol toegediend, en indien nodig ook Medroxyprogesterone acetaat.

Na één, twee en drie maanden werden veranderingen in vasomotore symptomen (de warmte-opwellingen), mentale symptomen en Kuppermanscores nagegaan. Dit waren de resultaten:

  • beide groepen scoorden significant beter op de Kuppermantest, waarbij de controlegroep iets betere scores behaalde dan de acupunctuurgroep en het verschil tussen de twee groepen niet significant was.
  • de vasomotore symptomen verbeterden het sterkst in de acupunctuurgroep, met een statistisch significant verschil met de controlegroep die medicijnen nam.
  • de mentale symptomen verberden het meest in de controlegroep, met een statistisch significant verschil met de acupunctuurgroep.

Uit de resultaten kunnen we dus besluiten dat acupunctuur een zinvol alternatief kan zijn voor de behandeling van menopauzale klachten, ook al omdat acupunctuur bijna geen neveneffecten geeft.

De behandeling zou nog beter op de persoon kunnen afgesteld worden (wat in bovenstaande studie niet het geval was), zodat de mentale symptomen, als die er zijn, ook kunnen verbeteren samen met de andere klachten.

Update 23-01-2007:

Een nieuwe degelijke studie vond een duidelijke verbetering in warmteopwellingen na acupunctuur.

De Stanford University School of Medicine onderzocht 29 vrouwen die ofwel met acupunctuur of met placebo werden behandeld. De ernst van de warmteopwellingen verminderde signficant, en er was ook een verbetering in de frequentie van de warmteopwellingen. Daarnaast vond men ook dat de slaap erop verbeterde, hoewel dit verschil statistisch niet significant was.

Acupunctuur blijkt dus goed in staat te zijn om warmteopwellingen te verbeteren, en de onderzoekers raden aan om de verbetering van de slaap te onderzoeken in toekomstige onderzoeken.