+++

Stationsplein 59
8770 Ingelmunster
Tel. 051 699 005


Geslachts- en urinewegen | 10 Sep 2006


Sedert enkele jaren wordt de rol van acupunctuur bij In Vitro Fertilisatie (IVF) in verschillende vakbladen onderzocht.

Studies tonen aan dat acupunctuur de kans op zwangerschap verhoogt, en ook kalmerend en pijnstillend kan werken op het moment van de embryotransfer. Wanneer de vrouw meer ontspannen is op het moment dat het embryo wordt ingeplant verhogen de kansen op een succesvolle zwangerschap.

In de periode voor 2002 vat een artikel de bestaande literatuur samen: men erkent een invloed van acupunctuur op vrouwelijke onvruchtbaarheid i.h.a., maar men is het nog niet eens over het mechanisme waarop dit gebeurt. Westerse wetenschappelijke onderzoekers hebben dikwijls de neiging de fundamentele theorieŽn van de Chinese geneeskunde a priori te verwerpen als zijnde primitief, en gaan meestal op zoek naar mechanismen die wel bekend zijn in het Westers wetenschappelijk denken. Zo vindt men dat acupunctuur een invloed heeft op het ingewikkelde hormonaal systeem van de vrouw.
Nota: acupunctuur boekt de beste resultaten wanneer men wťl rekening houdt met de fundamentele theorieŽn van de Chinese geneeskunde, en iedere patiŽnt(e) aandachtig onderzoekt en de aanwezige patronen behandelt. Patronen zijn steeds individueel bepaald, en behandeling van verschillende personen is dan ook meestal anders, zelfs als ze beide komen met dezelfde vraag, bv. zwanger worden.

Meerdere artikels verschijnen in de vakpers vanaf 2002. Een kort overzicht:

Een Duits onderzoek dat verscheen in Highlights in Fertility and Sterility (Vol. 77, No. 4, April 2002) vond een duidelijk effect van acupunctuur op zwangerschappen bij IVF. Zo'n 160 patiŽnten werden ingedeeld in een acupunctuurgroep en een controlegroep. De patiŽnten kregen een behandeling voor- en een behandeling nadat het embryo werd ingeplant. Lichaamsacupunctuur op de Maag/Milt kanalen werd toegepast, omdat deze kanalen een duidelijk effect hebben op de baarmoeder. De patiŽnten kregen ook ooracupunctuur op de baarmoeder- en endocriene systeempunten. De naalden werden zo'n 25 minuten ter plaatse gelaten. De controlegroep rustte gewoon voor 25 minuten als onderdeel van hun IVF behandeling.
In de acupunctuurgroep werden 34 uit 80 vrouwen zwanger, tegenover 21 uit 80 in de controlegroep. De kans om zwanger te worden werd dus met meer dan de helft groter.

De American Society for Reproductive Medicine (ASRM) bracht tijdens hun jaarlijkse bijeenkomst in 2004 verslag uit van een studie uit het Reproductive Medicine and Fertility Centre in Colorado Springs. De studie onderzocht 114 vrouwen waarvan de helft acupunctuur kregen en de andere helft niet.
De resultaten van de acupunctuur:

  • in de acupunctuurgroep werd 51% van de vrouwen zwanger tegenover 36% in de controlegroep
  • 8% kans op een miskraam in de acupunctuurgroep tegenover 20% in de controlegroep
  • acupunctuur verminderde de kans op buitenbaarmoederlijke zwangerschap; en verhoogde de kans op levende geboortes (de kans op levende geboortes was 23% hoger dan in de controlegroep voor iedere IVF cyclus)

Het toonaangevende vakblad Fertility & Sterility publiceerde in 2006 drie artikels die het effect van acupunctuur op IVF bewijzen.

De eerste studie toonde aan dat acupunctuur op de dag van de embryotransfer een significant effect heeft op het resultaat van de IVF en ICSI  behandelingen bij onvruchtbare vrouwen. Er waren 2 acupunctuurgroepen van respectievelijk 95 en 91 patiŽnten, en een controlegroep van 87 patiŽnten. Eťn acupunctuurgroep kreeg een acupunctuursessie van 25 minuten op de dag van de embryotransfer, en de andere acupunctuurgroep kreeg nog een extra acupunctuursessie 2 dagen daarna, dichter bij de dag van embryo-implantatie.
De kans op zwangerschap steeg significant in de acupunctuurgroep: 39% tegenover 21%. In de tweede acupunctuurgroep was de kans op zwangerschap ook hoger, maar het verschil was niet significant (36% tegenover 26%).

De tweede studie, een samenwerking tussen China en Duitsland, onderzocht 225 vrouwen die IVF of ICSI (IntraCytoplasmische Sperma-Injectie) ondergingen. Eťn groep van 116 patiŽnten kreeg acupunctuur tijdens de luteale fase (de fase na embryo-afname), en de controlegroep van 109 patiŽnten kreeg nepacupunctuur.
Acupunctuur verhoogde de kans op zwangerschap: 33.6% tegenover 15.6% in de controlegroep.

De derde studie, uit AustraliŽ, onderzocht het effect van acupunctuur op de zwangerschapskans bij vrouwen die een embryotransfer ondergingen. Elk van de 228 deelneemsters aan dit onderzoek kreeg drie behandelingen die ofwel echte acupunctuur of nep waren.
Acupunctuur verhoogde ook in dit onderzoek de kans op zwangerschap, maar het verschil (31% tegenover 21% in de controlegroep) was niet statistisch significant. De acupunctuurbehandeling werd als veilig en zonder neveneffecten omschreven.

Verder is er ook nog een onderzoek dat het pijnstillend effect van ooracupunctuur naging (electro-ooracupunctuur en gewone ooracupunctuur) als een aanvullende behandeling tijdens de afname van de eicellen (aspiratie). Dit is een procedure waarbij gehele of lokale verdoving noodzakelijk is.
Electro-ooracupunctuur had een zeer duidelijk pijnstillend effect, en verhoogde ook zeer duidelijk het welbeleven van de proefpersonen. Mensen uit de controlegroep, die geen acupunctuur gekregen hadden, waren duidelijk meer moe na de procedure. Mensen die electro-ooracupunctuur hadden gekregen namen veel minder pijnstillers tijdens de behandeling. Ook een gunstig gegeven.

Vergelijkbare resultaten vond men in een andere studie: electro-acupunctuur was in staat om tijdens afname van eicellen even goed pijnstillend te werken als conventionele pijnstillers, en verminderde dus het gebruik van deze geneesmiddelen. Zwangerschapskans werd niet beÔnvloed in dit onderzoek.

De Amerikaanse Universiteit van Maryland is op dit moment nog bezig met een grote studie over acupunctuur en vruchtbaarheidstechnieken. Van zodra ik meer weet over deze studie zal ik de resultaten hier mededelen.

Lees ook eens onze brochure over gynaecologische klachten (link: zie onderaan pagina).
Eufom heeft ook een overzichtelijke brochure over de behandeling van onvruchtbaarheid.

Acupunctuur is in staat om de kans op zwangerschap bij IVF/ICSI procedures te verhogen, en pijnstillend/ kalmerend te werken tijdens embryotransfer. Indien u nog vragen zou hebben of een afspraak wilt maken, maak dan gebruikt van ons contactformulier.