+++

Stationsplein 59
8770 Ingelmunster
Tel. 051 699 005


Overige | 28 Aug 2006


Begin januari 2006 zond de BBC een reportage uit over acupunctuur.

Je kon er o.a. een openhartoperatie zien met narcose onder acupunctuur, en ook een hersenscan met state-of-the-art apparatuur die aantoonde dat acupunctuur de hersens deactiveerde. Men vermoedt dat dit één van de mechanismes is waarop acupunctuur pijnstillend kan werken.

In het begin van de uitzending sprak de presentatrice (Prof. Kathy Sikes, zelf een wetenschapster) haar twijfels uit over acupunctuur. Ze wou weten of acupunctuur echt iets kon betekenen voor de Westerse mens.

Daarom ging ze op excursie naar Shanghai, waar verschillende expats zich lieten behandelen, voor klachten als schouderpijn en stoppen met roken. Daarna gingen we naar een ziekenhuis, waar een patiënte een openhartoperatie onderging, met lokale verdoving, kalmeermiddelen én acupunctuur. Ze maakte de hele operatie bewust mee. Na de operatie was ze snel weer te been, naar verluidt twee maal zo snel als anderen.

Leuke anecdotes, maar hoe zit het met de wetenschappelijke studies? Verscheidene studies werden besproken, o.a. de studie van Berman et al die ik hier beschrijf.
Uiteindelijk besloot men zelf een onderzoek op te zetten, met een paar aanvankelijk zeer sceptische specialisten in het team. De bedoeling was om na te gaan of hersenscans veranderingen konden opmeten tijdens en na een acupunctuurbehandeling.

De resultaten waren verbazingwekkend, niet in het minst voor de medische specialisten die deel uitmaakten van het team. Men vond namelijk dat acupunctuur op een veelgebruikt punt de hersens niet stimuleerde, zoals men vroeger altijd had gedacht, maar juist deactiveerde.

De scanner (de krachtigste scanner die op het moment van de uitzending te vinden was in het Verenigd Koninkrijk) gaf bij alle proefpersonen steeds hetzelfde resultaat: welbepaalde zones in de hersenen werden minder actief. Men vermoedt dat dit één van de mechanismen is waarop acupunctuur de pijnbelevenis beïnvloedt.

De presentatrice had dus enige antwoorden gevonden op haar vragen in verband met acupunctuur. Nog vele vragen blijven onbeantwoord, en het blijft afwachten of het westerse wetenschappelijke model alle resultaten van acupunctuur op voldoende wijze zal kunnen verklaren.

Tot zover het verslag van de uitzending. Indien u weet of deze reportage ergens online te vinden is, geef dan een seintje!