+++

Stationsplein 59
8770 Ingelmunster
Tel. 051 699 005


Spieren en gewrichten | 30 Jul 2006


Acupunctuur is in opmars in de Westerse wereld. Dat kan men o.a. merken aan de hoeveelheid wetenschappelijke studies die verschijnen in medische vakbladen. Enkele toonaangevende vakbladen (zoals de Annals of Internal Medicine en het Oxford Journal of Rheumatology) publiceerden grote studies over, respectievelijk,  de behandeling van artrose van de knie, en algemene osteoartritis. Osteoartritis (soms ook (osteo-)artrose genaamd) is een degeneratieve aandoening van de gewrichten waarbij vooral het kraakbeen wordt aangetast.

Een kort overzicht van enkele studies:

Berman et al haalden eind 2004 de krantenkoppen met hun onderzoek dat aantoonde dat patiŽnten met osteoartritis van de knie significant verbeterden door eenmaal per week behandeld te worden met acupunctuur over een periode van 23 weken. Zij hadden duidelijk minder kniepijn, en verbeterden ook functioneel (= beter kunnen stappen, dagdagelijkse taken,...). Het was de eerste keer dat een degelijk onderzoek met een voldoende grote populatie (560 deelnemers) werd uitgevoerd. Dergelijke studies zijn zeer duur, en in de meeste landen zijn er weining tot geen subsidies voor acupunctuuronderzoek. Daar komt nu gelukkig een beetje verandering in. Na deze studie veranderde er voor veel mensen iets: eindelijk was, volgens Westerse normen, bewezen dat acupunctuur werkte in de pijnbestrijding.

In 2005 volgde een onderzoek van Linde et al. In Duitsland onderzochten zij 736 patiŽnten met pijnklachten t.g.v. osteoartritis en artrose in de heup, knie of op andere plaatsen. Zij verdeelden hun patiŽnten in subgroepen, en vonden dat na zo'n 8 ŗ 9 behandelingen er significante verbeteringen waren in alle subgroepen: intensiteit van de pijn en handicap verminderden, en levenskwaliteit verbeterde. Men waarschuwt wel nog dat men de onderzoeksresultaten voorzichtig moet interpreteren daar het geen gecontroleerde studie maar een klinische observatie was, en dat sommige mensen afhaakten tijdens de periode van observatie.

Er zijn echter nog andere onderzoeken die aanwijzen dat acupunctuur helpt bij pijnklachten veroorzaakt door osteoartritis en artrose. In een Engelse gecontroleerde studie onderzocht men drie groepen: acupunctuur op zichzelf, acupunctuur plus geneesmiddelen, en een groep die eerst geneesmiddelen nam en na vijf weken ook acupunctuur kreeg. Acupunctuur werd tweemaal per week toegediend. Na vijf weken behandeling vond men in de eerste twee groepen een duidelijke vermindering in pijn en stijfheid, die nog het sterkst was in de groep die acupunctuur plus medicatie kreeg. In de derde groep was er pas een verbetering nadat de patiŽnten acupunctuur hadden gekregen. Dit onderzoek toont aan dat acupunctuur een effectieve behandeling is voor pijnklachten en stijfheid veroorzaakt door osteoartritis en artrose.

Er is ook nog een Spaanse studie. Daarin onderzocht men 97 mensen met osteoartritis van de knie. Zij werden willekeurig ingedeeld in een groep die medicatie (diclofenac) plus acupunctuur kreeg, en een groep die nepacupunctuur plus diclofenac kreeg. Men vond na elf weken een duidelijk verschil tussen de twee groepen: de groep die echte acupunctuur had minder pijn maar was vooral ook functioneel verbeterd: ze konden beter hun dagdagelijkse taken uitvoeren. Opmerkelijk was ook dat de patiŽnten in de echte acupunctuurgroep ook psychologisch verbeterd waren: ze voelden zich beter.
Ik kan hieraan toevoegen dat ik dit in mijn praktijk zeer dikwijls zie: men komt voor die migraine of schouderpijn waar men al jaren mee sukkelt, maar na een reeks behandelingen is dikwijls niet alleen de pijn beter of weg, maar ook de slapeloosheid, dat depressieve gevoel dat men soms had,... Waarom is dat zo? Simpelweg omdat Chinese geneeskunde holistisch werkt: men behandelt de totale patiŽnt, niet alleen de knie die soms pijn doet. Chinese geneeskunde behandelt overigens geen artrose  per se, maar wel de patronen die aanleiding geven tot niet alleen de artrose, maar ook tot bv. vermoeidheid, slapeloosheid etc.

Deze studies tonen aan dat acupunctuur effectief is in de behandeling van pijn- en functionele klachten veroorzaakt door artrose en osteoartritis, een degeneratieve aandoening van de gewrichten, dit zowel op zichzelf of als aanvulling van een behandeling met geneesmiddelen.