+++

Stationsplein 59
8770 Ingelmunster
Tel. 051 699 005


Hart en bloedvaten | 03 Oct 2006


Taiwanese onderzoekers wilden nagaan of acupunctuur een fysiologisch effect kon teweegbrengen op het hart - en polsritme.

Het acupunctuurpunt dat ze daarvoor gebruikten was Xinshu (Hart-Shu), het 15de punt op de Blaasmeridiaan. Klik hier voor om de locatie van dit punt te zien.

In dit relatief kleine onderzoekers fungeerden 10 proefpersonen eerst als placebo-controlegroep, en dan als experimentele groep. De resultaten waren dat electro-acupunctuur op Xinshu BL15 een duidelijk effect had op hart- en polsritme. Bovendien veranderde de huidweerstand ook op punten langs het Hartkanaal.

De onderzoekers vinden dat deze resultaten aangeven dat electro-acupunctuur op Xinshu BL15 een kalmerend effect heeft, en de gevolgen van stress en spanning vermindert, door het positieve effect op hartritme.

De acties van het punt Xinshu BL15 zijn volgens klassieke bronnen:

  • versterkt en voedt het Hart
  • reguleert Hart Qi
  • kalmeert de Geest
  • beweegt de borstkas en beweegt stase Bloed in de borstkas
  • klaart Hart Vuur

Zodoende kan het punt Xinshu BL15 o.a. aangewend worden voor hartpijnen, hoesten en pijn in de borstkas, maar ook voor zenuwachtigheid, neurose, manie-depressie, epilepsie en insomnia.