+++

Stationsplein 59
8770 Ingelmunster
Tel. 051 699 005


Spieren en gewrichten | 31 Jul 2006


Acupunctuur krijgt in het Westen langzaam maar zeker een plaats in de gezondheidszorg. In Engeland, waar acupunctuur vrij populair is, bleek acupunctuur niet alleen werkzaam in de behandeling van lage rugpijn, maar ook kosteneffectief.

Twee elementen werden onderzocht in de Engelse studie uit 2005: de klinische effecten en de economische voordelen op lange termijn van acupunctuur bij patiŽnten met lage rugpijn. Op lange termijn betekent hier dat de patiŽnten voor 2 jaar opgevolgd werden, nadat ze tot tien beurten acupunctuur hadden ondergaan.

De acupunctuursessies verloopten zoals het hoort: de onderzoekers hadden de vrijheid om de puntenkeuze en naaldmanipulatie te individualiseren: Chinese geneeskunde probeert de mens in zijn totaliteit te behandelen, en aangezien we allemaal verschillend zijn wordt dit ook gereflecteerd in de puntenkeuze. Concreet wil dit zeggen dat als twee mensen voor dezelfde klacht, bv. rugpijn, zij totaal andere behandelingen kunnen krijgen.

Uiteindelijk namen er 159 mensen deel aan de acupunctuursessies, en 80 fungeerden als controlegroep. Deze laatsten kregen routine behandelingen voor lage rugpijn: kinesitherapie, medicatie en rugschooloefeningen. Na 12 en 24 maanden vonden de onderzoekens een verschil tussen de twee groepen: de acupunctuurgroep deed het beter op de pijnscores, en gaf ook aan over een langere periode (>12 maanden) pijnvrij te zijn. Mensen uit de acupunctuurgroep gaven na 24 maanden ook aan dat zij zich minder zorgen maakten over hun rugpijn.
Acupunctuur werkte dus beter dan de routine behandeling voor lage rugpijn.

Wat betreft kosteneffectiviteit vond men dat de acupunctuursessies aanvankelijk wel duurder waren, maar door een vermindering van latere kosten kwam men toch uit op een betere balans: acupunctuur bleek niet alleen een betere behandelingskeuze te zijn, de behandeling werd na 24 maanden ook kosteneffectief bevonden.

Neveneffecten in de acupunctuurgroep waren van kleine aard: enkele proefpersonen meldden pijn op de plaats van naaldinsertie. Ernstige neveneffecten werden niet vermeld.

Besluit: acupunctuur is niet alleen werkzaam in de behandeling van lage rugpijn, maar ook kosteneffectief.
De onderzoekers raden aan dat acupunctuur wordt opgenomen in de standaard gezondheidszorg, en dat dokters overwegen om patiŽnten met lage rugpijn door te verwijzen voor een korte reeks acupunctuurbehandelingen. De onderzoekers hopen tevens op ander onderzoek dat verder uitspit hoe acupunctuur opweegt tegen andere courante behandelingsmethodes zoals massage, chiropraxie en kinesitherapie.